Reddi Miras Nasıl Yapılır? Yapılmazsa Ne Olur? İşte Yanıtı

Reddi Miras Nasıl Yapılır? Yapılmazsa Ne Olur? İşte Yanıtı

Reddi Miras Nasıl Yapılır? Yapılmazsa Ne Olur? İşte Yanıtı


Reddi miras nasıl yapılır ve mirasın reddi ile ilgili detayları yazımızda inceleyebilirsiniz. Reddi mirasın gerçekleşmesi için ilgili mirasçının irade beyanı sunması gerekmektedir.

Ayrıca irade beyanı ile birlikte reddi miras davasının da açılması şartı bulunmaktadır.

Reddi miras davası, süresi içerisinde açılması gereken dava türlerinden biridir. Miras bırakan kişinin öldüğü yerdeki Sulh Hukuk Mahkemesinde yapılacak olan beyan ile davanın açılması sağlanır.

Reddi Miras Süresi

Reddi Miras Süresi
Reddi Miras Süresi

Reddi miras davası kanunen belirlenmiş olan süre içerisinde açılmalıdır. Yasal mirasçıların mirasçı olduklarını daha sonra öğrenmeleri durumunda ise; ispat etme yükümlülükleri bulunmaktadır. Miras bırakan kişinin ölümünden itibaren 3 ay süre içerisinde reddi miras davası açılmalıdır.

Aynı süre vasiyetname ile atanmış olan mirasçılar için de geçerlidir. 3 aylık süre içerisinde herhangi bir dava açılmamış veya beyanda bulunulmamış ise; miras kabul edilmiş sayılmaktadır. Miras bırakan kişinin hakları ve borçları, mirasçılar arasında pay oranında dağıtılmaktadır.

Miras Bırakan Hayatta İken Reddi Miras Yapılabilir Mi?

Miras bırakan kişinin hayatta olması durumunda herhangi bir reddi miras yapılma yolu bulunmamaktadır. Reddi miras yapılabilmesi için öncelik şart, miras bırakan kişinin ölmüş olmasıdır.

Ancak farklı sebeplerden kaynaklı olarak, miras bırakan kişinin sağlığında mirasçılarını feragat edebilmesi mümkündür. Mirasçı ve miras bırakan kişi arasında bir feragat sözleşmesi yapılabilmektedir. Mirastan feragat sözleşmesi de yine kanunda düzenlenmiştir.

Reddi Miras Yapılmazsa Ne Olur?

Reddi miras süresi içerisinde yapılmadığı zaman miras yasal olarak kabul edilmiştir. Reddi miras yapılmadığı zaman mirasçı tüm borçları ve haklarını kayıtsız şartız kabul etmiş olacaktır.

Hem haklar, hem de borçlar miras payı oranında tüm mirasçılara intikal etmektedir. Reddi miras nasıl yapılır ve süreç hakkındaki detaylar kanunen belirlenmiştir.

Yazıyı Değerlendirir misiniz?
[Toplam: 27 Ortalama: 5]

Comments are disabled.